TILSKUDD

Kids Reading Kart
Tilskudd til kreative tiltak
for barn og unge i Agder

Tildeling av tilskudd tar sikte på å stimulere til aktivitet for barn og unge uavhengig av organisasjonstilhørighet. Det kan søkes støtte til tiltak, prosjekt og utviklingsarbeid som har som mål å involvere ungdom i mer enn én kommune.

 

Åpen for kommuner, institusjoner, organisasjoner (andre enn medlemsorganisasjonene i BURIA), samt andre grupperinger og enkeltpersoner. For å være søknadsberettiget må ungdom ha en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringsprosessen av tiltaket.

 

Ingen søknadsfrist, men søknaden må være levert på eget skjema innen én måned før tiltaket iverksettes. 

 

Eventuelt tilskudd betales ut etter rapport på eget skjema.

Retningslinjer

Søknadskjema 

Rapportskjema

IC_06-Alle-deltakere_01cisv.jpg
Driftsmidler til barne- og ungdomsorganisasjoner i Agder

Driftsmidlene består av grunnstøtte og aktivitetsstøtte.  Det gis grunnstøtte basert på medlemstall og antall kommuner med lokallag. Det gis aktivitetsstøtte basert delvis på fjorårets aktivitet og delvis på planlagte aktiviteter for inneværende år.

 

Åpen kun for medlemsorganisasjoner i BURIA. Kun fylkeslag (eller tilsvarende) kan søke.

 

Søknad om driftsmidler (grunn- og aktivitetsstøtte) skal sendes på fastsatt skjema til BURIA innen 15. april i søknadsåret.

Retningslinjer

Søknadsskjema