top of page

TILSKUDD

Kreative tiltak
Bilde tilskudd 1.JPG

Tildeling av tilskudd tar sikte på å stimulere til aktivitet for barn og unge uavhengig av organisasjonstilhørighet. Det kan søkes støtte til tiltak, prosjekt og utviklingsarbeid som har som mål å involvere ungdom i mer enn én kommune.

 

Åpen for kommuner, institusjoner, organisasjoner (andre enn medlemsorganisasjonene i BURIA), samt andre grupperinger og enkeltpersoner. For å være søknadsberettiget må ungdom ha en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringsprosessen av tiltaket.

Det gis ikke støtte til: 

  • Tiltak som mottar annen støtte fra fylkeskommunen

  • Honorar/lønn til egne ansatte/frivillige (kan vurderes for eksterne kursholdere etc.)

 

Ingen søknadsfrist, men søknaden må være levert på eget skjema innen én måned før tiltaket iverksettes. Eventuelt tilskudd betales ut etter rapport på eget skjema. Se vedlagt retningslinjer for tilskudd til kreative tiltak fra BURIA. 

Tiltak som får tilskudd må synliggjøre at tiltaket er støttet av BURIA.

 

Driftsmidler 
Bilde tilskudd 2.JPG

Formålet med tildeling av driftsmidler tar sikte på å stimulere til et bredt engasjement og aktivitet i medlemsorganisasjonene til BURIA. Driftsmidlene består av grunnstøtte og aktivitetsstøtte. Det gis grunnstøtte basert på medlemstall og antall kommuner med lokallag. Det gis aktivitetsstøtte basert delvis på fjorårets aktivitet og delvis på planlagte aktiviteter for inneværende år.

 

Tilskuddsordningen er kun åpen for medlemsorganisasjoner i BURIA. Blant søkere er det kun fylkeslag (eller tilsvarende) som kan søke. Andre organisasjoner som voksenorganisasjoner, politiske partier eller elevorganisasjoner kan kun motta aktivitetsstøtte. Se retningslinjer under for mer informasjon. 

 

Søknad om driftsmidler (grunn- og aktivitetsstøtte) skal sendes på fastsatt skjema til BURIA innen 30. april i 2022. Det er vanligvis en frist om 15.april, men det er ønskelig å gi større rom for å søke. Vi har alle vært gjennom to krevende år med pandemi og tilskudd til driftsmidler er en god mulighet for at din organisasjon får i gang aktiviteten igjen. 

NB: i søknaden kan organisasjonen rapportere for det siste året hvor det var aktivitet. Styret i BURIA har forståelse for at 2021 var et krevende år hvor mange hadde få til ingen aktiviteter gående. Ta kontakt med koordinator i BURIA for spørsmål. 


 

       

bottom of page