OM OSS

BURIA er en paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Agder. Vi dekker nærmere 40 organisasjoner, noe som utgjør over 35 000 barn og ungdom.

 

Formålet til BURIA er å være en ressurs for sine medlemsorganisasjoner og et talerør inn til offentlige myndigheter.  I tillegg til å jobbe for medlemmene våre, jobber vi også for å skape aktivitet blant barn og unge i Agder generelt.

Våre vedtekter
Styret

Leder:  

Gustav Drivenes / Sørlandets krets NSF

Styremedlemmer:        

Runar Thelle / Agder FpU          

Ida Hirst / AUF i Agder 

Grete Cecilie Hansen / 4H Agder            

Svenke Spikkeland / Søndagsskolen i Vest-Agder            

Ane Gaupseth Mæstad / Natur og Ungdom Vest-Agder

Varamedlemmer:

Gunn-Alice Brustad / BURG Agder

Sebastian Dahl / Røde Kors Ungdom Agder

Andrea Alexandra Risholt / AUF i Agder

Representant fra Ungdommens fylkesting:

Johannes Strømberg

Administrasjon

Koordinator:

Astrid Marie Lund Gilje

Kontakt:

Tlf: 47 34 90 83

 

E-post: kontakt@buria.no

 

Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605 Kristiansand (Fylkeshuset, avdeling for kultur, idrett og frivillighet, 3. etasje).

 

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

 

www.facebook.com/BURIAGDER