top of page

Medlemmer

Tilbud

Mangler du et fritidstilbud, tjeneste eller skulle ønske du var mer aktiv eller frivillig?Blant BURIAs mange medlemsorganisasjoner er det gode muligheter for å få den hjelpen eller tilbudet du behøver. 

Medlemsorganisasjoner

BURIA består av et mangfold av organisasjoner som venter på deg. Dette er alt fra speiderforeninger, sosiale samlag eller tjenester som kan komme og dine til gode. 

Våre verdier:

  1. Engasjert

  2. Synlig

  3. Inkluderende

  4. Støttende 

Vi vil gjøre det enkelt for unge i Agder å engasjere seg

Buria_logo_horisontal_hvit.png

Livssynsorganisasjoner

Samfunnspolitiske organisasjoner

Kultur- og fritidsorganisasjoner

Helse- og omsorgsorganisasjoner

Bistandsorganisasjoner

Ønsker din organisasjon å bli medlem av BURIA?

Søknadskriterier:

  • Ha aktive lokallag i Agder, eller en tilsvarende organisasjonsstruktur som sikrer regionalt nedslagsfelt

  • Ha eget fylkes-, krets-, og/eller regionsledd

  • Drive aktivt med barne- og ungdomsarbeid i fylket

  • Ha størstedelen av medlemmene under 26 år

  • Være demokratisk oppbygd, og ha individuelt medlemskap

 

Andre organisasjoner kan opptas som medlemmer dersom de gjennom egne utvalg driver med barne- og/eller ungdomsarbeid, og størstedelen av medlemmene er under 26 år.

 

Organisasjoner som arbeider for å ivareta medlemmers økonomiske og/eller yrkesmessige interesser, kan ikke tas opp som medlemmer.

 

Organisasjoner som ønsker medlemskap, må søke om dette skriftlig. Den skriftlige søknaden utformes i samarbeid med koordinator på vedlagt kontaktinformasjon. Søknaden fremlegges for godkjenning i styret, og legges fram til orientering ved påfølgende Årsmøte i BURIA.

bottom of page