top of page

PARAPLYEN FOR DE FRIVLLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE I AGDER

EN RESSURS FOR UNGT ENGASJEMENT

Årsmøte

Årsmøte for Barne- og ungdomsrådet i Agder (BURIA) blir torsdag 21. mars, kl. 1800 på Vigelandstua 4520 Lindesnes. Innkalling med dokumenter kommer når det nærmer seg, men sett gjerne av ettermiddagen allerede nå. Hver organisasjon kan stille med 2 representanter. Hvis organisasjonen vil stille forslag til årsmøtet, må disse være oss i hende innen 21 Februar.

Arrangementer

BURIA ønsker å være tilstede for å våre medlemmer i forbindelse med kompetanse, kunnskap og veiledning. Våre arrangementer vil komme til gode for nåværende og fremtidige  medlemsorganisasjoner med fokus på frivillighet blant barn og unge. 

Utover våre egne arrangementer er det ønskelig at BURIA fungerer som en kanal inn mot medlemsorganisasjonene. Dette skal gjøre det lettere for å kunne følge med og muligens være en del av fellesskapets mange tilbud. 

Gjennom vår kalender, og nettadresser til våre medlemmer, kan du enkelt få oversikt over hva som skjer i Agder.

TILSKUDD

BURIA forvalter hvert år Agder fylkeskommunes midler til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Dette er midler som skal bidra til aktivitet enten gjennom drift eller spesifikke aktiviteter. 

 

Midlene fordeles på to tilskuddsordninger:

  • Driftsmidler: kun for medlemsorganisasjoner 

  • Kreative tiltak for barn og unge: åpen for alle som arbeider for og med barn og unge i fylket. 

Søknadsfrist for driftsmidler er 30.april 2024 og kreative tiltak er minimum én måned før aktiviteten starter.

 

MEDLEMMER

Alle barne- og ungdomsorganisasjoner med regionalt nedslagsfelt i Agder kan bli medlem i BURIA. Dette gjøre skriftlig og utarbeides sammen med koordinator. 

Et medlemskap i BURIA gir:

  • Grunnlag for tilskudd til driftsmidler

  • Tilbud om kurs og kompetanseheving

  • Et fellesskap på tvers av politikk, livssyn eller formål som jobber for for frivilligheten og barn og unge.

Les mer om våre medlemmer og undersøk om du vil være en del av BURIA.

Blogg

I henhold til våre arrangementer, tilskuddsordninger, medlemmer og mye mer er det ønskelig å holde leserne oppdatert. BURIA ønsker å gjøre det lett for medlemmer og andre å holde seg oppdatert i løpet av året. 

Vi har våren 2022 lansert en blogg hvor nyttige påminnelser, informasjon om arrangementer og sosiale begivenheter blir lagt ut.


På bloggen kan alle organisasjoner sende inn nyheter som berører barn og unge i Agder. Vi ønsker å være nyhetsformidleren for deg!

Hvem er vi?

BURIA er en paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Agder. Vi dekker nærmere 40 organisasjoner, noe som utgjør over 35 000 barn og ungdom.

 

Formålet til BURIA er å være en ressurs for medlemsorganisasjoner og et talerør inn til offentlige myndigheter. Dette er et arbeid som gir organisasjonen unik erfaring som videreformidles gjennom kurs, veiledning og tilstedeværelse i hele Agder. 

Kontakt oss

Alle skal føle seg sett og hørt av BURIA. Gjennom vår kanal "Kontakt oss" kan alle ungdommer, ungdomsrepresentanter, styremedlemmer og/eller frivillige få muligheten til å bli hørt i hverdagen. 

Kanalen forvaltes av styret i BURIA og alle henvendelser behandles konfidensielt. Hvis det gjelder saker utover BURIAs mandat er det ønskelig å møte til samtale for veiledning inn mot de rette organisasjonene. 

Vi anbefaler å bruke kontakt@buria.no for rask oppfølging. 

KONTAKT OSS

E-post: kontakt@buria.no

contact
bottom of page