PARAPLYEN FOR DE FRIVLLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE I AGDER

EN RESSURS FOR UNGT ENGASJEMENT

OM OSS
 

BURIA er en paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Agder. Vi dekker nærmere 40 organisasjoner, noe som utgjør over 35 000 barn og ungdom.

 

Formålet til BURIA er å være en ressurs for sine medlemsorganisasjoner og et talerør inn til offentlige myndigheter.  I tillegg til å jobbe for medlemmene våre, jobber vi også for å skape aktivitet blant barn og unge i Agder generelt.

TILSKUDD
 

BURIA forvalter Agder fylkeskommunes midler til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

 

Midlene fordeles på to tilskuddsordninger, DRIFTSMIDLER (kun for medlemsorganisasjoner) og KREATIVE TILTAK FOR BARN OG UNGE (åpen for alle som arbeider for og med barn og unge i fylket).

 

MEDLEMMER

Alle barne- og ungdomsorganisasjoner med regionalt nedslagsfelt kan bli medlem i BURIA.

 

Som medlem får man mulighet til å søke om driftsmidler, man får tilbud om kurs og kompetanseheving OG man blir del av et fellesskap som jobber for gode rammer for frivilligheten og barn og unge.

 

 

© 2020 by BURIA. Proudly created with Wix.com