PARAPLYEN FOR DE FRIVLLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE I AGDER

EN RESSURS FOR UNGT ENGASJEMENT

OM OSS
 

BURIA er en paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Agder. Vi dekker nærmere 40 organisasjoner, noe som utgjør over 35 000 barn og ungdom.

 

Formålet til BURIA er å være en ressurs for sine medlemsorganisasjoner og et talerør inn til offentlige myndigheter.  I tillegg til å jobbe for medlemmene våre, jobber vi også for å skape aktivitet blant barn og unge i Agder generelt.

TILSKUDD
 

BURIA forvalter Agder fylkeskommunes midler til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

 

Midlene fordeles på to tilskuddsordninger, DRIFTSMIDLER (kun for medlemsorganisasjoner) og KREATIVE TILTAK FOR BARN OG UNGE (åpen for alle som arbeider for og med barn og unge i fylket).

 

MEDLEMMER

Alle barne- og ungdomsorganisasjoner med regionalt nedslagsfelt kan bli medlem i BURIA.

 

Som medlem får man mulighet til å søke om driftsmidler, man får tilbud om kurs og kompetanseheving OG man blir del av et fellesskap som jobber for gode rammer for frivilligheten og barn og unge.

 

KONTAKT OSS

Besøksadresse:

Tordenskjoldsgate 65, 4605 Kristiansand

fylkeshuset 3. etasje, avdeling for kultur, idrett og frivillighet

 

Postadresse:

Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

E-post: kontakt@buria.no     Tel: +47 473 49 083